הזמנה לתרגול מדיטציה יומי

הזמנה  לתרגול מדיטציה ללא הנחייה בזמנים הבאים:

בשעות המוקדמות בבוקר:

מדיטציית בוקר יומית 7:00-8:00.

מעגל שיתוף ימים א', ד' 8:00-8:30.

:מדיטציית אחה"צ

כל יום בין השעות 16:00-17:00.