פעולה מיומנת והתנגדות לא-אלימה, בהנחיית כרמל שלו, ימי חמישי בשעות 18:00-20:00

פעולה מיומנת והתנגדות לא-אלימה

קבוצת לימוד ושיח לתושבי כליל

4 מפגשים שבועיים, ימי חמישי בין 1800-2000, החל ב-6 באוגוסט 2020, בגינה של משיב נפש.

"האהבה האמיתית היא לאהוב את מי ששונאים אתכם,
לאהוב את רעכם למרות שאין לכם אמון בו."
מהטמה גנדהי 42.II

זו הזמנה לבוא לחברותא של תושבי הכפר כדי ללמוד על תורת האי-אלימות על פי משנתם של דמויות מופת במאה ה-20.

בצוק העתים של קיץ 2020, מה נוכל ללמוד מן ההגות והמסורת הפוליטית של פעולה והתנגדות לא-אלימה? מה משמעותה לחברה בכלל ולקהילה בכפר, כמפתח לעתיד מיטיב?

מהי אי אלימות? מהן איכויות הנפש והרוח שהיא מבקשת מאתנו לטפח? מהן דרכי הפעולה שלה? מהם מופעיה במחאה ששוטפת את ישראל בימים אלה?

נמצא השראה בחוכמתם של מורים גדולים: מהטמה גנדהי, מרטין לותר קינג, נלסון מנדלה, הדלאי לאמה, טיך נהאת האן, אתי הילסום, ג'ואנה מייסי ועוד.

נביא מבט של דהרמה מעורבת חברתית, מתוך מה שלימד הבודהה על חוכמה וחמלה ועל פעולה מיומנת במחשבה, בדיבור ובמעשה.

נקשיב, נחקור, נתבונן ונשוחח על הרלבנטיות של הדברים לחיינו.

"באמצעות אי-שנאה בלבד
השנאה שוקטת
זהו חוק נצחי"
הבודהה, דהמפדה I.5

מנחה: כרמל שלו
טלפון: 052-3853443