סרטונים על תקשורת מקרבת

סדרת סרטונים מלאה (כולל תרגום לעברית)

על תקשורת מקרבת מאת מארשל רוזנברג מפתח השיטה