קריאה ולימוד משותפים בסוטרות בהנחיית ערן הרפז בימי שני 10:00 -11:30

קריאה ולימוד משותפים בסוטרות בהנחיית ערן הרפז

בימי שני 10:00 -11:30
מיועד לכל השוהים במשיב נפש או מעורבים באופן שוטף בפעילות\שירות במשיב
 תלמידים וותיקים בדרך הדהרמה