שנג ז'ן – צ'י גונג לפתיחת הלב

ימי חמישי 8:30 – 10:00

בהנחיית ד'ר כרמל שלו 052-3853443